Zajęcia artystyczno – plastyczne

Szczególną rolę w przedszkolu odgrywają zajęcia artystyczno – plastyczne. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata wspomagany jest wszechstronny rozwój dziecka , w tym jego osobowość twórcza. Dotykanie, manipulowanie, przyklejanie, nadanie formy, sprawia dzieciom ogromną radość. Wykonywane prace pozwalają na wyrażenie swoich uczuć i komunikowanie się z otoczeniem.

Cele zajęć:

    • rozwijanie myślenia twórczego i abstrakcyjnego z uwzględnieniem indywidualności dziecka
    • kształtowanie ekspresji plastycznej
    • poznawanie przez dzieci wielu technik plastycznych