Nauka języka angielskiego, w każdej grupie odbywa się w wymiarze 1 godziny dziennie i jest zintegrowana z programem nauczania przedszkolnego.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim:

  • oswojenie z brzmieniem języka obcego
  • rozbudzenie zainteresowania językiem i chęci jego używania
  • nauczenie poprawnej wymowy i intonacji
  • nauczenie podstawowych słów i zwrotów związanych z życiem codziennym dziecka i kręgiem jego zainteresowań
  • rozbudzenie zainteresowania inną kulturą i odrębnymi tradycjami

 

Aby przyswajanie języka obcego nowożytnego było jak najbardziej efektywne lektor języka angielskiego korzysta z takich metod nauczania jak:

Metoda naturalna (The Natural Approach) – zadaniem The Natural Approach jest wyeliminowanie stresu, ponieważ negatywne emocje wpływają niekorzystnie na dziecko i blokują efektywną naukę języka angielskiego. Dlatego też, nauczyciel nie zmusza dzieci do mówienia, nie koryguje ich błędów. Przedszkolaki osłuchują się z językiem angielskim, a dopiero później stopniowo zaczynają mówić krótkie zdania. 

Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response)  – dzieci najpierw osłuchują się z językiem i reagują na niego całym ciałem, naśladując nauczyciela. Później same zaczynają mówić. Według J. Ashera, najlepszy sposób na naukę języka obcego, to połączenie słuchania i ruchu fizycznego. Słowo, które jest kojarzone z pewną reakcją ciała (np. gestem) jest wzmacnianie. TPR jest doskonała do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, ponieważ zaspokaja ich potrzebę ruchu.

Metoda bezpośrednia  – nauczyciel używa zdań w naturalnym tempie i naturalnych sytuacjach. Zadaniem tej metody jest przede wszystkim ośmielenie rozmówcy oraz uzyskanie przez dziecko swobody i płynności wypowiedzi .

Metoda Immersji (Language immersion)  –  dzieci są całkowicie „zanurzeni” w naukę języka obcego, przyswajając go w sposób naturalny dzięki osobie nauczyciela obcojęzycznego. Język angielski obecny jest w każdej sferze życia małego przedszkolaka, zaczynając od mycia rąk, po spożywanie posiłków, zabawy na świeżym powietrzu, aż po zintegrowane lekcje oparte na zasadzie dwujęzyczności.

Metoda projektów (Project Method of Teaching) – pozwala zaspokoić ciekawość świata i zainteresować dzieci kulturą krajów anglojęzycznych.

Metoda Dramy – dzieci chętnie powtarzają sekwencje występujące w utworze wcielając się w różne postacie z bajek i historyjek. Poprzez różne formy aktywności, jakie niesie ze sobą drama, takie jak zabawa, ruch, opowieść, pomagamy dzieciom odkryć świat oraz rozwinąć ich kompetencje komunikacyjne.

Metoda audiolingwalna –  opiera się na słuchaniu i powtarzaniu słyszanych fraz. W metodzie tej ważna jest optymalna stymulacja charakterystycznej dla małych dzieci wysokiej wrażliwości słuchowej, łatwości zapamiętywania melodii czy elastyczności aparatu mowy.

Metoda audiowizualna  –  wspiera proces nauczania języka wszelkimi materiałami audio (nagrania odgłosów, piosenki, wierszyki) i wizualnymi (karty obrazkowe, ilustracje, plakaty, filmy), co pomaga w zrozumieniu znaczenia wprowadzanego na zajęciach materiału bez konieczności tłumaczenia słownictwa na język ojczysty. Stymuluje także zdolności komunikacyjne.

Metoda CALL (Computer Assisted Language Learning) – wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w nauczaniu języka obcego. Nasze przedszkole wyposażone jest w bogate pomoce dydaktyczne m.in. tablice multimedialne, które pozwalają dzieciom na korzystanie z anglojęzycznych aplikacji i gier interaktywnych.