Grupa Biedronki

MAJ

Miesiąc maj rozpoczniemy tematem ,,Łąka w maju”. W tym tygodniu poznamy 

nazwy kwiatów i zwierząt mieszkających na łące, charakterystyczne cechy łąki wiosną 

oraz opowiemy sobie o różnych możliwościach spędzania czasu wolnego na łące w maju.

 

W kolejnym tygodniu zapoznamy się z obowiązkami i pracą jaką wykonują rolnicy.

Przypomnimy sobie również jak nazywają i wyglądają zwierzęta mieszkające na wsi.

 

W trzecim tygodniu maja poznamy różne zawody , społeczną użyteczność pracy ludzkiej

oraz atrybuty charakterystyczne dla danego zawodu.

 

W ostatnim tygodniu porozmawiamy o najważniejszych i najukochańszych 

osobach w naszym życiu – RODZICACH. Opowiemy sobie jak ważna jest dla nas

rodzina, zapoznamy się z rolą mamy i taty w naszym życiu oraz poznamy 

sposoby sprawiania rodzicom niespodzianek.

 

AKTUALNOŚCI

6 maja 2024 r. zapraszamy na Spektakl pt. ,, Żółw i Zając”

8 maja  2024 r. o godz.9.30 Wyjście do Biblioteki Miejskiej i udział w zajęciach edukacyjnych.

15  maja 2024 r. o godz.9.20 zapraszamy na Koncert Muzyczny pt.,, Muzyczna Majówka”

24 maja 2024 r. o godz. 9.20  Wycieczka do Wioski Indiańskiej – Cztery Żywioły.

 

 

 

Program wychowania przedszkolnego

Wydawnictwo: Grupa MAC S.A.

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Celem programu wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC, jaki realizujemy w grupie „Biedronki” jest rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości i sensu działania oraz nabywanie wiedzy i umiejętności budowania właściwych postaw. Struktura programu oparta jest na pięciu formach aktywności dziecięcej: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej oraz ruchowej. Zindywidualizowane i podmiotowe podejście do dziecka stanowi w powyższym programie podstawę do kształtowania u niego kompetencji kluczowych.

Program opiera działania nauczyciela na metodach aktywizujących, a nie podających – propozycje aktywności oparte są na działaniu praktycznym, przeżywaniu, odkrywaniu, zadawaniu pytań, eksperymentowaniu i weryfikacji wysuwanych hipotez. Działania te powinny odbywać się z jak najczęstszym zastosowaniem zbiorowych i grupowych  form pracy, dzięki czemu dziecko ma możliwość ciągłego rozwijania swoich kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Program edukacji przedszkolnej jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.