Plan Pracy Przedszkola

Rok szkolny 2021/2022

 

 ,,Z emocjami za pan brat lepszy staje się nasz świat’’ – to tytuł tegorocznego Planu Pracy Przedszkola, którego założeniem i celem jest nauczenie dzieci wyrażania emocji towarzyszących im w życiu, a także poznanie sposobów radzenia sobie z nimi. Umiejętność  nazywania rzeczy po imieniu jest niezwykle ważna .Pozwala innym lepiej zrozumieć jak się czujemy i czego potrzebujemy. Roczny Plan opracowano na bazie analizy programu wychowania przedszkolnego, potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym oraz zaistniałej sytuacji pandemicznej SARS COV19

 

W celu realizacji założeń Planu opracowano programy i projekty , które będą realizowane w naszym przedszkolu.

  • ,,Magiczna moc bajek’’
  • Projekt czytelniczy ,, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury’’
  • ,,Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja’’
  • Czyściochowe przedszkole
  • ,,Zdrowo i sportowo’’