Ubezpieczenie NNW

Zachęcamy do skorzystania z możliwość samodzielnego ubezpieczenia dziecka w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Firma PZU oferuje 6 wariantów:
Suma ubezpieczenia 12000 zł – składka roczna 30 zł
Suma ubezpieczenia 15000 zł – składka roczna 37 zł
Suma ubezpieczenia 20000 zł – składka roczna 48 zł
Suma ubezpieczenia 30000 zł – składka roczna 55 zł
Suma ubezpieczenia 50000 zł – składka roczna 91 zł
Suma ubezpieczenia 70000 zł – składka roczna 121 zł

Ubezpieczenie jest zawierane online poprzez linki (w zależności od SU): 

https://ubestrefa.pl/oferta/qltade
https://ubestrefa.pl/oferta/mpy1xo

 

Po wybraniu jednego z dostępnych wariantów następuje płatność online, która jest tożsama z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

 

Podmiot Obsługujący ubezpieczenie:
Andrzej Neumann
tel. 602 48 99 48
e-mail: aneumann@agentpzu.pl