Grupa Stokrotki

Czerwiec

AKTUALNOŚCI 

12.06.2019 godz.17.00 Zebranie z Rodzicami podsumowujące II półrocze.

17.05.2019 godz.9.30 wyjście do Biblioteki Miejskiej i udział w zajęciach edukacyjnych ,,Dzień dziecka’