Grupa Stokrotki

 

MAJ

 

W pierwszym tygodniu maja wybierzemy się na wirtualną wycieczkę na łąkę.

Dowiemy się jakie zwierzęta  i owady zamieszkują łąkę oraz poznamy

nazwy kwiatów łąkowych.

 

W kolejnym tygodniu porozmawiamy o wiośnie na wsi. Zapoznamy się z dorosłymi

i młodymi zwierzętami hodowlanymi na wsi. Poznamy ich odgłosy , dowiemy się gdzie

mieszkają, czym się żywią i jak o nie dbać.

 

Następny tydzień poświęcimy najpopularniejszym zawodom. Nauczymy się nazywać zawody

wykonywane przez naszych Rodziców i inne osoby. Opowiemy sobie o czynnościach

charakterystycznych dla wybranych  zawodów.

 

Miesiąc maj zakończymy tematem ,,Kocham Cię Mamo”. Porozmawiamy o tym jak

ważną rolę pełni Rodzina w  życiu dziecka oraz będziemy kształcić  umiejętność

prawidłowego nazywania członków Rodziny. Nauczymy się też piosenki i wiersza

 tylko dla naszych KOCHANYCH MAM.

 

Oczywiście nie zapomnimy też o spacerach i zabawach ruchowych na przedszkolnym placu zabaw.

Przed nami kolejny miesiąc pełen twórczych zabaw i wielu atrakcji!

 

 

AKTUALNOŚCI

5 maja  2022 r . o godz.10.00 Serdecznie zapraszamy  na koncert Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pt. ,,Koncert dzięcioła perkusisty”

24 maja 2022 r. o godz.12.30  Serdecznie zapraszamy dzieci  na Przedstawienie Teatralne pt.,, Trzy Świnki” teatru Vaśka z Torunia.

 

 

Program Wychowania Przedszkolnego

Wydawnictwo: Mac Edukacja

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska , Wioletta Majewska, Renata Paździo

Program jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy.

Przy wyborze programu kierowałam się tym, iż stawia on dziecko i jego potrzeby w centrum odziaływań nauczyciela, które warunkowane są przez jego predyspozycje oraz możliwości, a także zwraca uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie myślenia problemowego, współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności.

Struktura programu oparta jest na pięciu formach aktywności dziecięcej: społecznej , językowej, poznawczej , artystycznej oraz ruchowej.