Grupa Stokrotki

MAJ

W pierwszym tygodniu maja porozmawiamy o swoim miejscu zamieszkania.

Dowiemy się jak wyglądają ciekawe miejsca w naszym mieście oglądając kolorowe 

pocztówki.

 

W kolejnym tygodniu dowiemy się jakie owady możemy spotkać na łące.

Stworzymy również przepiękne, kolorowe prace plastyczne .

 

W połowie maja porozmawiamy o muzyce. Będziemy tańczyć do różnych rodzajów muzyki. 

 Poznamy ciekawe instrumenty oraz dowiemy się jakie dźwięki im towarzyszą.

 Stworzymy swoją własną orkiestrę , w której będziemy grać na własnoręcznie zrobionych instrumentach.

 

Ostatni tydzień maja spędzimy na rozmowach o RODZINIE , wykonamy niespodzianki dla naszych 

kochanych MAM  z okazji ich święta . Opowiemy sobie też o tym co lubimy robić z naszymi 

KOCHANYMI RODZICAMI.

 

AKTUALNOŚCI

6 maja 2024 r. o godz.11.00 Zapraszamy na Spektakl pt. ,, Żółw i Zając”

15 maja 2024 r. o godz.10.00 Zapraszamy na Koncert Muzyczny pt. ,, Muzyczna Majówka” zagrają dla nas Muzycy Filharmonii Pomorskiej.

24 maja 2024 r. o godz. 9.20 Wycieczka do Wioski Indiańskiej – Cztery Żywioły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowania Przedszkolnego

Wydawnictwo: Mac Edukacja

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska , Wioletta Majewska, Renata Paździo

Program jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy.

Przy wyborze programu kierowałam się tym, iż stawia on dziecko i jego potrzeby w centrum odziaływań nauczyciela, które warunkowane są przez jego predyspozycje oraz możliwości, a także zwraca uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie myślenia problemowego, współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności.

Struktura programu oparta jest na pięciu formach aktywności dziecięcej: społecznej , językowej, poznawczej , artystycznej oraz ruchowej.