Marta - Dyrektor przedszkola, nauczyciel.

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi kierunek Pedagogika w zakresie edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Absolwentka Psychopedagogiki na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Uzyskała kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Tworzy przedszkole od jego podstaw, rozwija, poszerza ofertę edukacyjną i cieszy się kiedy jej byli wychowankowie przynoszą świadectwa z paskiem, bo to, czego nauczyli się w przedszkolu procentuje.

Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość, poprzez swoją pomysłowość i kreatywność zachęca do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania.

Jej dewizą są słowa Janusza Korczaka: „W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim”.

Prywatnie jest mama Patrycji i Dominiki.

Agata

Jest w naszym przedszkolu nauczycielką i logopedą.

Ukończyła Akademię Bydgoską na kierunku Pedagogika w zakresie Logopedii, swoje wyksztalcenie poszerzyła o studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Na co dzień pogodna, cierpliwa i pełna energii. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości i satysfakcji oraz dostarcza motywacji do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Prywatnie jest mamą dorastającego Bartosza.

Ala

Jest z nami od początku istnienia przedszkola, od 2015 r., jednak jej staż nauczyciela jest znacznie dłuższy. Ala i muzyka, muzyka i Ala. Zakochana w dzieciach nie mniej niż w muzyce.

Ukończyła pedagogikę na kierunku: edukacja przedszkolna z terapią dziecka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Ciepła, cierpliwa, serdeczny i życzliwy – w końcu robi to, co lubi najbardziej - tańczy i śpiewa, a wszystko razem z dziećmi „fruwają jak motyle na wietrze”. I tu pojawia się jej codzienna praca wg. słów Clare Morrall: ,,Dzieci są, jak motyle na wietrze…. Niektóre potrafią latać wyżej, niż inne...ale każde z nich lata najlepiej jak może....Po co więc porównywać je do reszty...Każde jest inne...Każde jest wyjątkowe...”.

Prywatnie jestem mamą roztańczonej Gabrysi.

Ania

Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierunek pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistyczną w Łodzi, kierunek pedagogika o specjalności psychopedagogika.

Anię poznaliśmy kiedy po skończonej resocjalizacji szukała swojej drogi, a nie była nią resocjalizacja. Ciągnęło ją do dzieci, do tworzenia z nimi ich małego świata, który dla niej był „uśmiechem od losu”.

Ciągle powtarza za J. Korczakiem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, no i Ania śmieje się z dziećmi, śmieje się do dzieci, a ich wspólny uśmiech zaraża każdego.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą Julii.

Beata

Muzyk z wykształcenia, nauczyciel z wyboru.

Ukończyła studia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością dyrygentura chóralna. Absolwentka Edukacji wczesnoszkolna i przedszkolna UKW w Bydgoszczy. Praca nauczyciela jest wyborem i jak sama mówi spełnieniem.

Dużo w jej grupie śpiewu i tańca, a jej dzieci tańczą nawet wtedy, kiedy prowadzi z nimi zajęcia matematyczne.

Dagmara

Jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną o module terapia pedagogiczna.

Na co dzień Dagmara zaraża swoim uśmiechem, wyjątkową pogodą ducha, a dzieciom oddaje wiele swojej energii do pracy i radości w czasie zabawy.

Prowadzi dla dzieci zajęcia z edukacji Lego, na zajęciach projektują, programują, liczą i działają na komputerach nie gorzej niż nastolatki, obliczyć potrafią prawie wszystko, a przy tym wyśmienicie się bawią.

Prywatnie bardzo, bardzo dużo opowiada o swojej pracy i widać, że sprawia jej ona wiele radości, a każdy nawet najmniejszy sukces dziecka, motywuje ją do dalszego działania.

Karolina

Absolwentka pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz pedagogiki przedszkolnej. Ukończyła kurs Montessori w zakresie wieku dziecięcego.

Lubi język angielski i lubi kiedy może innych tego języka uczyć, a że dzieci przyswajają język z „lotem błyskawicy” więc cieszy się razem z dziećmi ich nowymi codziennymi sukcesami, a że one są każdego dnia, to pewnik w jej codziennej pracy.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę na warsztatach i szkoleniach. Pracuje nieszablonowo, co powoduje takie skutki uboczne jak tworzenie ogromnej ilości nowych pomocy dydaktycznych i gromadzenie kolejnych książeczek anglojęzycznych.

Prywatnie żyje pracą - prowadzi bloga o tematyce nauczania dzieci języka angielskiego. Na co dzień interesuje się też kulturą brytyjską i dobrymi filmami.

Sebastian

Sebastian obszerną edukację muzyczną zakończył Akademią Muzyczną w Bydgoszczy na wydziale wokalno-aktorskim. Gra i naucza gry na instrumentach klawiszowych oraz akordeonie. Szkołę Muzyczną ukończył w klasie klarnetu.

Opiera się na swoim wykształceniu muzycznym i pedagogicznym oraz na zdobytych wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi podczas prowadzenia zajęć rytmicznych, umuzykalniających i tanecznych. Wzbogaca umiejętności oraz wyobraźnię muzyczną dzieci poprzez formy aktywności muzycznej:
• śpiew i mowa
• ruch przy muzyce i śpiewie
• gra na instrumentach
• aktywne słuchanie muzyki


Dzieci na zajęciach Sebastiana kształcą swoje umiejętności oraz zdolności muzyczne wówczas gdy:
• uczą się nowych piosenek i wierszyków muzycznych
• biorą udział w zabawach i ćwiczeniach rytmicznych oraz muzycznych
• zapamiętują nowe pojęcia muzyczne w czasie zabaw tanecznych
• uczą się tańca
• poznają nowe instrumenty
• śpiewają
• uczą się gry aktorskiej oraz teatralnej

Asystenci nauczyciela