Grupa Słoneczka

 

 MAJ

 

Na początku maja będziemy w Słoneczkach poznawali bliżej wiosenną łąkę.

Zaobserwujemy jej środowisko różnymi zmysłami. Dokładnie przyjrzymy się

kolorom łąki i zastanowimy się czym pachnie i co możemy na niej usłyszeć.

 

Kolejny tydzień miesiąca poświęcimy naszym rodzinom, a szczególnie RODZICOM.

Przypomnimy sobie jakie zawody wykonują i dlaczego rodzina jest dla nas najważniejsza.

Przygotujemy także niespodzianki dla naszych ukochanych Mam z okazji ich święta.

 

W ostatnim tygodniu maja będziemy rozmawiać o dzieciach i dziecięcych marzeniach .

Dowiemy się jak wygląda codzienność dzieci w różnych zakątkach świata.

Przypomnimy sobie  także jakie są prawa dziecka.

 

AKTUALNOŚCI

6 maja   2024 r. o godz.11.00 Serdecznie zapraszamy na Spektakl  pt. ,, Żółw i Zając ”

15 maja 2024 r. o godz. 10.00 zapraszamy na Koncert Muzyczny pt. ,, Muzyczna Majówka” zagrają dla nas Muzycy Filharmonii Pomorskiej.

20 maja 2024 r. o godz. 9.20  Wycieczka do Wioski Indiańskiej – Cztery Żywioły .

29 maja  2024 r. o godz. 9.30 Wyjście do Biblioteki Miejskiej i udział w zajęciach edukacyjnych.

 

Program Wychowania Przedszkolnego ,,Wokół przedszkola”

Wydawnictwo: Mac Edukacja

Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion i Wiesława Żaba-Żabińska

   Grupa Słoneczka realizuje Program „Wokół przedszkola”, który oparty jest na warstwowej koncepcji wychowania, obejmującą wszystkie obszary rozwoju aktywności dzieci. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.

W skład programu, oprócz treści programowych i ich struktury, zakładanych efektów edukacyjnych, wchodzą między innymi: prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, aktualne wyzwania edukacji przedszkolnej, cele edukacji przedszkolnej, organizacja środowiska przedszkolnego oraz ocena dojrzałości szkolnej dziecka; arkusz obserwacji dziecka.

Program jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego .