Grupa Słoneczka

Czerwiec

AKTUALNOŚCI 

12.06.2019 godz.9.30 Wyjście do Biblioteki Miejskiej i udział w zajęciach edukacyjnych,, Wakacje z  książką”

14.06.2019 godz.18.30 ,,Zielona noc w przedszkolu”,(dyskoteka, podchody ,kino)

25.06.2019 godz.17.00,, Uroczyste zakończenie przedszkola”