Grupa Słoneczka

 

MAJ

 

Maj zaczniemy od poznania ciekawych miejsc w Polsce.

utrwalimy  symbole narodowe Polski oraz powtórzymy słowa Hymnu Narodowego

naszego kraju.

 

W drugim tygodniu maja dowiemy się co słychać na łące .Poznamy nazwy, wygląd

zwierząt i owadów żyjących w tym pięknym , kolorowym miejscu.

 

W kolejnym  tygodniu przeniesiemy się w świat dzikich zwierząt, poszerzymy wiedzę

na temat zwierząt mieszkających w ogrodzie zoologicznym. Poznamy ich odgłosy, dowiemy

się gdzie mieszkają i czym się żywią.

 

Ostatni tydzień będzie dla nas bardzo ważny , ponieważ poświęcimy  go naszej Rodzinie.

Porozmawiamy  o naszych KOCHANYCH RODZICACH oraz o tym co lubimy z nimi robić..

Dowiemy się jak bardzo ważną rolę pełnią Rodzice w naszym życiu.

Przygotujemy niespodziankę dla naszych KOCHANYCH MAM.

To będzie wspaniały , ciepły i bardzo wiosenny miesiąc pełen spacerów

i zabaw w ogrodzie przedszkolnym!!!

 

AKTUALNOŚCI

5 maja 2022 r. o godz.12.00 dzieci z grupy ,,Słoneczka wybiorą się na wycieczkę do Muzeum Wodociągów – Wieży Ciśnień.

5 maja 2022 r. o godz.12.00 Serdecznie zapraszamy  na koncert Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pt..,,Koncert dzięcioła perkusisty”

24 maja o godz.12.30 Serdecznie zapraszamy na Przedstawienie teatralne pt.,, Trzy świnki ”teatru Vaśka z Torunia.

26 maja wyjście do Biblioteki Miejskiej  i udział w zajęciach czytelniczych.

 

Program Wychowania Przedszkolnego ,,Wokół przedszkola”

Wydawnictwo: Mac Edukacja

Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion i Wiesława Żaba-Żabińska

   Grupa Słoneczka realizuje Program “Wokół przedszkola”, który oparty jest na warstwowej koncepcji wychowania, obejmującą wszystkie obszary rozwoju aktywności dzieci. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.

W skład programu, oprócz treści programowych i ich struktury, zakładanych efektów edukacyjnych, wchodzą między innymi: prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, aktualne wyzwania edukacji przedszkolnej, cele edukacji przedszkolnej, organizacja środowiska przedszkolnego oraz ocena dojrzałości szkolnej dziecka; arkusz obserwacji dziecka.

Program jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego .