Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe)

oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne).

Grupowa forma zajęć profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną formą zabawy.

Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń

narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo –

słuchowo – ruchowej.

Cele zajęć logopedycznych w przedszkolu:

  • Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy
  • Wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy
  • Korygowanie istniejących wad wymowy
  • Utrwalenie prawidłowych wzorców mowy
  • Osiągnięcie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem