Hello everybodyLet’s make a circle and sing our ‘hello song’…! – właśnie tak rozpoczynają się nasze codzienne spotkania z przedszkolakami.  

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, a także wciąż rosnącego zapotrzebowania na komunikację w języku angielskim w codziennym życiu, w naszym przedszkolu realizujemy program nauczania dwujęzycznego. Dwujęzyczne dzieci nierzadko osiągają lepsze wyniki w nauce od wyników dzieci posługujących się wyłącznie jednym językiem. Dwujęzyczność pozwala na szybszy rozwój zdolności w zakresie komunikowania się, myślenia i poznawania, otwiera na inne kultury oraz uczy tolerancji. 

W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się w systemie codziennym. Każdego dnia mają miejsce zajęcia dydaktyczne z wprowadzaniem słownictwa, kartami obrazkowymi, grami tematycznymi, zabawami, śpiewaniem piosenek, wykonywaniem zadań plastycznych, a także z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzieci poprzez takie aktywności w swobodny sposób przyswajają nowe struktury językowe i słownictwo oraz utrwalają te już znane, poprzez wielokrotne powtarzanie materiału z użyciem dialogów i aranżowanych scenek sytuacyjnych (Audiolingual Method). Dysponujemy bogatym zapleczem materiałów i pomocy dydaktycznych, które pozwalają nam na różnorodne i kreatywne zajęcia z dzieciakami. 

 

Język angielski wdrażany jest także na bieżąco w postaci codziennych sytuacji z życia przedszkolnego. 

Z życia wzięte:  

Dzieci przygotowując się do wyjścia na spacer widzą panią lektorkę: 

 • Look. Pani Miss Karolina idzie! Hello, Miss Karolina!!!

 

Czynności higieniczne w łazience, wyjścia na spacer i plac zabaw, zabawy swobodne dzieci czy posiłki odbywają się z udziałem lektora, dając dzieciom możliwość ciągłego obcowania z językiem (Total Immersion Approach). 

 

Z życia wzięte: 

Podczas obiadu rozmowa pomiędzy Jankiem i panią lektorką. 

 • Proszę Pani, poproszę więcej ryżu.
 • I’m sorry, could you speak English, please?
 • Can I have some rice please?
 • Of course Here you are.
 • Thank you.

Ola: 

 • Miss, A dlaczego Pani mówi do Janka ‘Honey’, przecież on ma na imię Janek!

 

Dbamy o to, aby otoczone językiem angielskim w sytuacjach codziennych, przedszkolaki rozwijały się i uczyły dążąc do dwujęzyczności. Kładziemy nacisk na poprawność językową i właściwe zachowania, które pozwolą odnaleźć się naszym podopiecznym w sytuacjach życiowych w jakich się kiedyś znajdą.  

Dążymy do umożliwienia dzieciom holistycznego rozwoju, dbając o zaspokojenie ich potrzeb poznawczych, ruchowych i emocjonalnych. Stosujemy w codziennej pracy z dziećmi gry i zabawy polegające na reagowaniu całym ciałem (Total Physical Response Method). Podczas nauki angażujemy całych siebie, skaczemy, biegamy, jesteśmy słoniami, które tupią, albo nurkujemy pod chustę animacyjną, aby wyłowić rekina. Na spacerze w okolicy przedszkola jedziemy naszym „dobble-deckerem” śpiewając piosenkę „The wheels on the bus”. 

 

Z życia wzięte: 

Na spacerze przed przejściem przez jezdnię. 

 • Kids, what do we do before crossing the street?
 • Look left, right and left!
 • Ok, so please do it. Can we cross the street now?
 • Yeeees!

 

Popołudniami zdarza nam się także oglądać brytyjskie filmy animowane oraz programy edukacyjne, dzięki którym dzieci osłuchują się również z autentycznym materiałemDzięki temu dzieci poznają różnorodność akcentów i osłuchują się z nimi. 

Zespół lektorski, ściśle współpracując ze sobą, stworzył autorski program nauczania uwzględniający potrzeby każdej z grup wiekowych, który jest skorelowany z miesięcznymi tematami kompleksowymi całego przedszkola. Dzięki temu dzieci poznają dany zakres tematyczny zarówno na zajęciach z wychowawcami, jak i pogłębiają swoją wiedzę w sferze językowej pracując z lektorem. Takie podejście dydaktyczne opiera się na metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning) pozwalając dzieciom symultanicznie chłonąć język i wiedzę tematyczną w omawianym obszarze. Tematyka, którą poruszamy dotyczy każdej bliskiej dziecku płaszczyzny jego życia, między innymi rodziny, domu, pogody, zmieniających się pór roku, zwierząt, owadów, ubrań, jedzenia, transportu, zabawek. Dzieci pogłębiają także swoją wiedzę o świecie, o innych kulturach, obyczajach i tradycjach. Zakres wiedzy jest oczywiście dostosowany do wieku i kognitywnych możliwości dzieci. 

 

Z życia wzięte: 

Tydzień poświęcony kontynentom. 

 • Who knows where kangaroos live? Can you show this continent on the map?
 • In Australia! Here!
 • How do say „Hello” in Latin America?
 • Hola!

Nasze przedszkolaki uczą się wielu piosenek związanych z daną tematyką tygodnia. Wykorzystywane są one między innymi w występach dla rodziców, np. z okazji Mikołajek, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka czy też Dnia Mamy i Taty.  

Dzięki stałej współpracy lektorów oraz wychowawców, grupy mogą aktywnie uczestniczyć w dniach tematycznych organizowanych przez zespół lektorski m.in. Dzień Świętego Patryka, Dzień Brytyjski, Dzień Pszczoły czy Dzień Lata. 

 

Z życia wzięte: 

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Angielskiego 

 • Where does Queen Elizabeth live?
 • In London!
 • What does she drink at five o’clock?
 • Tea with milk! Yucky!
 • You don’t like tea with milk? Ok, let’s play “London bridge is falling down!”

 

Język obcy towarzyszy dzieciom również podczas ich artystycznego wzrastania. Dzieci rozwijają wrażliwość artystyczną w trakcie zajęć plastycznych, realizując się kreatywnie, niejednokrotnie przeplatając język polski z językiem angielskim, co jest naturalnym zjawiskiem w rozwoju dwujęzycznym. 

 

Z życia wzięte 

Podczas tworzenia portretu Królowej Elżbiety. 

 • Proszę Pani a czy queenmoże mieć pink crown? 
 • A moja korona będzie yellow.

 

Ponadto, realizujemy także ciekawe projekty edukacyjne, mające na celu rozbudzić w dzieciach chęć ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych, a także zamiłowanie do książek. Jednym z ciekawszych, okazał się tygodniowy projekt pracy z książeczką w języku angielskim. Dzieci miały możliwość towarzyszyć bohaterom, kreować ich świat podczas zajęć plastycznych i poznać elementy Brytyjskiego języka migowego (BSL). Ulubione przywitanie w języku migowym “Hello children” jest wciąż praktyką wśród dzieci. Książki są skarbnica wiedzy i jeszcze wiele czytelniczych projektów przed nami. 

Dzieci pracując codziennie z lektorem z łatwością rozumieją większość poleceń, sens oglądanych programów oraz śpiewanych piosenek. Potrafią nie tylko nazwać wiele przedmiotów z otaczającego ich świata, dzięki szerokiemu zasobowi słownictwa, ale także dążą do nawiązania dialogu, próbując budować proste zdania w języku angielskim. My, nauczycielki i lektorki, wypracowujemy wspólnie, w naturalny i niewymuszony sposób, bazę językową dziecka i jego dobre samopoczucie w otoczeniu anglojęzycznym. Te umiejętności zdobyte w naszym przedszkolu realnie przekładają się na dalszą edukację dzieci, ich łatwość dalszego przyswajania języka oraz chęć i zapał do ciągłego rozwoju.  

 

And now… ‘(…) see you later alligatorBye bye bye butterfly!’