Uczestnicząc w zajęciach z rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo. Zajęcia oparte są na wszechstronnym doświadczaniu świata dźwięków poprzez słuchanie muzyki, śpiew i zabawy muzyczno – ruchowe.

 

Dzieci poprzez zajęcia:

  • rozwijają sprawność ruchową i umysłową,
  • pobudzają i rozwijają  postawę twórczą,
  • rozwijają pamięć słuchową wzrokową i kinestetyczną,
  • wyrabiają koordynację ruchową
  • rozwijają muzykalność